Servicii pe care le oferim »

Sprijinim clienţii noştri încă de la primii paşi în construirea unei afaceri proprii și până la finalizarea investiției, oferindu-le consultanță cu privire la:

- oportunitățile de finanțare nerambursabilă pentru afaceri

- recomandări și propuneri de soluții privind eligibilitatea solicitantului și a investiției

- întocmirea de memorii tehnice, studii de fezabilitate, planuri de afaceri

- întocmirea de cereri de finanțare pentru fonduri nerambursabile

- întocmirea dosarelor de achiziții de lucrări/bunuri/servicii

- întocmirea dosarelor cererilor de plată

- asistența de management pe parcursul implementării proiectului.

Cu ajutorul nostru puteţi realiza o afacere nouă de succes sau puteţi moderniza/extinde afacerea dumneavoastră deja existentă, prin investiții finanțate din fonduri nerambursabile, plasând astfel afacerea pe care o conduceţi pe o poziţie mai favorabilă faţă de celelalte firme concurente din domeniul în care activați.

Pentru satisfacerea cât mai completă a nevoilor clienţilor noştri, echipa de management a S.C. AGORA NOVA S. R. L. a hotărât diversificarea serviciilor oferite, oferind şi următoarele servicii:

Consiliere în domeniul proprietăţii intelectuale (protejarea mărcilor prin înregistrare la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) şi/sau transferul proprietăţii asupra mărcilor de la un titular la altul;

Servicii de formare profesională a adulţilor;

Servicii de traduceri şi de interpret.

Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între consultant şi client, atât în ceea ce priveşte cuantumul acestora, cât şi modalităţile de plată, şi se prevăd în contractul de consultanță la data încheierii acestuia, înainte de începerea prestării serviciilor de consultanță.

La negocierea onorariului se va avea în vedere:

- tipul de client;

- valoarea proiectului;

- complexitatea proiectului;

- timpul şi volumul de muncă afectate pentru executarea serviciilor solicitate de client.

Tipul de onorariu poate fi de mai multe feluri:

- onorariu fix - o sumă fixă pentru serviciul prestat;

- onorariu tarif orar;

- onorariu de succes;

- combinarea celor trei tipuri de onorarii de mai sus.

Program birou

Ne puteți găsi de luni până vineri, între orele 8,30-13,00 și 14,00-16,30, la biroul din Alba Iulia, str. Traian nr. 29E