Misiunea noastră »

Misiunea noastră este de a oferi clienților servicii profesionale de consultanță pentru afaceri și management, la un preț echitabil, care să creeze acestora beneficii tangibile și durabile.

Acordăm, de asemenea, o importanță deosebită informării clienților noștri asupra obligațiilor care derivă din contractele de finanțare încheiate.

Informăm clienții societății noastre despre noi oportunități de finanțări apărute, despre scheme de ajutor de stat și despre calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor.

Pentru asigurarea unor servicii la standard calitative verificabile în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia AGORA NOVA a optat pentru introducerea unui sistem de management al calităţii. În acest scop, am clarificat fluxurile, procesele, responsabilităţile, am stabilit resursele necesare astfel încât furnizarea de servicii de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale, inclusiv a celor referitoare la protecţia mediul înconjurător să fie realizabile. Pentru realizarea acestui deziderat conducerea S.C. AGORA NOVA S.R.L. a hotărât implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004 obţinând Certificatul SRAC ISO 9001:2008 nr. 9393 din 19 martie 2013, Certificatul IQNet and SRAC ISO 9001:2008 nr. RO – 9393 din 19 martie 2013, Certificatul SRAC SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) nr. 4135 din 19 martie 2013, Certificatul IQNet and SRAC  ISO 14001:2004 nr. RO – 4138 din 19 martie 2013.