Despre noi »

Agora Nova S. R. L. este o societate cu capital integral privat înființată în anul 2004 și activează în domeniul consultanței în România din anul 2010. SC Agora Nova SRL oferă consultanţă pentru afaceri și management, fiind specializată în accesarea de fonduri nerambursabile de către societăţi comerciale, cabinete individuale, persoane fizice autorizate, autorităţi publice, asociaţii şi fundaţii, în general pentru oricine este interesat de o finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi naţionale.

Echipa Agora Nova »

Echipa noastră este formată din tineri profesioniști (manager de proiect și consultanți în management) dedicați identificării celor mai potrivite soluții de finanțare pentru afacerea dumneavoastră astfel încât să beneficiați de o poziționare cât mai favorabilă față de concurență.

Misiunea noastră »

Misiunea noastră este de a oferi clienților servicii profesionale de consultanță pentru afaceri și management, la un preț echitabil, care să creeze acestora beneficii tangibile și durabile.

Acordăm, de asemenea, o importanță deosebită informării clienților noștri asupra obligațiilor care derivă din contractele de finanțare încheiate.

Informăm clienții societății noastre despre noi oportunități de finanțări apărute, despre scheme de ajutor de stat și despre calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor.

Pentru asigurarea unor servicii la standard calitative verificabile în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia AGORA NOVA a optat pentru introducerea unui sistem de management al calităţii. În acest scop, am clarificat fluxurile, procesele, responsabilităţile, am stabilit resursele necesare astfel încât furnizarea de servicii de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale, inclusiv a celor referitoare la protecţia mediul înconjurător să fie realizabile. Pentru realizarea acestui deziderat conducerea S.C. AGORA NOVA S.R.L. a hotărât implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004 obţinând Certificatul SRAC ISO 9001:2008 nr. 9393 din 19 martie 2013, Certificatul IQNet and SRAC ISO 9001:2008 nr. RO – 9393 din 19 martie 2013, Certificatul SRAC SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) nr. 4135 din 19 martie 2013, Certificatul IQNet and SRAC  ISO 14001:2004 nr. RO – 4138 din 19 martie 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii pe care le oferim »

Sprijinim clienţii noştri încă de la primii paşi în construirea unei afaceri proprii și până la finalizarea investiției, oferindu-le consultanță cu privire la:

- oportunitățile de finanțare nerambursabilă pentru afaceri

- recomandări și propuneri de soluții privind eligibilitatea solicitantului și a investiției

- întocmirea de memorii tehnice, studii de fezabilitate, planuri de afaceri

- întocmirea de cereri de finanțare pentru fonduri nerambursabile

- întocmirea dosarelor de achiziții de lucrări/bunuri/servicii

- întocmirea dosarelor cererilor de plată

- asistența de management pe parcursul implementării proiectului.

Cu ajutorul nostru puteţi realiza o afacere nouă de succes sau puteţi moderniza/extinde afacerea dumneavoastră deja existentă, prin investiții finanțate din fonduri nerambursabile, plasând astfel afacerea pe care o conduceţi pe o poziţie mai favorabilă faţă de celelalte firme concurente din domeniul în care activați.

Pentru satisfacerea cât mai completă a nevoilor clienţilor noştri, echipa de management a S.C. AGORA NOVA S. R. L. a hotărât diversificarea serviciilor oferite, oferind şi următoarele servicii:

Consiliere în domeniul proprietăţii intelectuale (protejarea mărcilor prin înregistrare la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) şi/sau transferul proprietăţii asupra mărcilor de la un titular la altul;

Servicii de formare profesională a adulţilor;

Servicii de traduceri şi de interpret.

Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între consultant şi client, atât în ceea ce priveşte cuantumul acestora, cât şi modalităţile de plată, şi se prevăd în contractul de consultanță la data încheierii acestuia, înainte de începerea prestării serviciilor de consultanță.

La negocierea onorariului se va avea în vedere:

- tipul de client;

- valoarea proiectului;

- complexitatea proiectului;

- timpul şi volumul de muncă afectate pentru executarea serviciilor solicitate de client.

Tipul de onorariu poate fi de mai multe feluri:

- onorariu fix - o sumă fixă pentru serviciul prestat;

- onorariu tarif orar;

- onorariu de succes;

- combinarea celor trei tipuri de onorarii de mai sus.

Program birou

Ne puteți găsi de luni până vineri, între orele 8,30-13,00 și 14,00-16,30, la biroul din Alba Iulia, str. Traian nr. 29E

 

 

Toate serviciile »